Stanovisko Ombudsmana k sKartě

Stanovisko Ombudsmana

k tvrzení nové ministryně práce a sociálních věcí

o povinnosti využívat sKartu

20. listopadu 2012

V demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze na základě zákona. Povinnost příjemce jakékoli sociální dávky...

Správné sezení na invalidním vozíku

Správné sezení na invalidním vozíku

shrnutí přednášky organizované SDMO, o.s.

referovala Mgr. Karolína Ježková, terénní poradkyně a fyzioterapeutka firmy Setrans

...

Problematika sezení ve vozíku je stará asi jako první vozík. Tráví-li někdo...

Akademie pacientských organizací

Školení zaměstnanců SDMO, o. s.

Vybraní zaměstnanci našeho sdružení se od listopadu 2012 zúčastní speciálního půlročního vzdělávacího cyklu„Akademie pacientských organizací“.

Projekt je realizován díky Asociaci inovativního farmaceutického...

Rady pro pacienty - pojištěnce

Ukončování úhrady nákladné péče

Rady pro pojištěnce

JUDr. Ondřej Dostál, Platforma zdravotních pojištěnců ČR o. s.

..

Návod reaguje na stále častější problém, kdy zdravotní pojišťovna provede v nemocnici revizi, posoudí léčbu pacienta jako...

Výstava prací klientů SDMO

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s.

..

Vás srdečně zve na akci

..

VÝSTAVA PRACÍ

KLIENTŮ VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ

Místo: Infocentrum, Radnice Prahy 1, Vodičkova 18 Datum: 8. 11. – 30. 11. 2012

8. listopadu 2012 proběhlo...