Představení projektu Katedry PC grafiky a interakce ČVUT

SDMO, o.s.pořádá se spolupráci s

Katedrou počítačové grafiky a interakce ČVUT v Praze

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ČVUT

pondělí 18. dubna 2011, 15:00 hodin

Středisko ucelené rehabilitace při DMO

Praha 1, Klimentská 9

Skupina výzkumníků zabývající se...

Podpora klientů SDMO očima studentů 1. LF UK

Jak vidípéčio osoby postiženéDMO

studenti 1. LF UK Praha

Pro mě osobně byla návštěva kurzu arteterapie přínosná vtom, že jsem se konečně osobně setkala slidmi sdětskou mozkovou obrnou, poznala jejich chování aprostřednictvím obrázků částečně i...

Změny zákonů, které poškodí zdravotně postižené občany

Připomínky knavrženým zákonům tzv. sociální reformy

I. Hlavní problémy osob se zdravotním postižením vyplývající znávrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

1. Likvidace průkazek - problémy...

Terezka, aneb život s dětskou mozkovou obrnou

Rádi bychom Vás informovali o nové knize, ve které maminka Terezky, Pavlína Zoubková,

informuje o svých přímých zkušenostech s diagnózou DMO

Jak včas rozpoznat nebezpečí?

Jak se nenechat odbýt frázemi?

Kam se obrátit o pomoc?

Jak vybrat...