Kdo chce pomáhat druhým, měl by rozumět sám sobě

Kdo chce pomáhat druhým, měl by rozumět sám sobě

Doc. PhDr. Pavel Říčan, Psychologický ústav AV ČR

Ten, kdo chce lidem sloužit, ať už po tělesné, duševní nebo duchovní stránce, většinou souhlasí, že by je měl znát, že by jim měl rozumět, aby...