Bazální posturální programy dle Jarmily Čápové (BPP)

Koncept vychází z neurofyziologických poznatků a ze zákonitostí raného psychomotorického vývoje dítěte - procesu postupného vývoje lidského vzpřimování. Koncept si v motorických projevech dítěte všímá drobných koordinačních celků, které jsou vrozené, a tedy pro všechny lidi společné. Tyto celky se nazývají bazální posturální programy (BPP). Jsou základním stavebním prvkem větších a obecně známých motorických programů – přetáčení na bok/břicho, sed, kvadrupedální lokomoce, aj. BPP jsou opora horní končetiny a opora dolní končetiny. Projevují se vyváženým svalovým napětím a centrovaným postavením klíčových kloubů (ramenního a kyčelního). Přítomnost BPP určuje míru fyziologického provedení pohybu. Při jejich plném využití se zkvalitní dechová mechanika, dojde k funkčnímu propojení horního a dolního trupu. Výsledkem je potom napřímená, stabilní a plně rotabilní páteř. Terapeutickým působením v určitých pozicích, které odpovídají polohám z lidského psychomotorického vývoje, se pomáhají tyto podprogramy spouštět. Celý přístup klade velký důraz na motivaci, využití emočních prvků a prožitků pohybu. V našem zařízení využíváme tuto metodu především u dospělých klientů.

  Více o tomto konceptu...