Jak se stát dárcem

Individuální dárcovství

Děkujeme Vám, že jste se rozhodl/a podpořit činnost Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), z.s. Podle zákona o daních z příjmu (zák. č. 586/1992 Sb.) lze od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých mimo jiné na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, dále osobám provozujícím zařízení na ochranu opuštěných zvířat, na financování těchto zařízení, a to

 • u fyzické osoby nejvýše 10% ze základu daně
 • u právnické osoby nejvýše 5% ze základu daně

Váš dar můžete zaslat také jednorázovým příkazem nebo si můžete založit trvalý příkaz na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1926847349/0800 a stát se tak pravidelným podporovatelem činnosti Střediska ucelené rehabilitace při DMO, jež svojí aktivitou a službami poskytuje podporu na cestě k začlenění do života osobám s DMO. Děkujeme za vaši podporu.

Firemní dárcovství

Firemní filantropie = součást společensky odpovědného chování Neziskové organizace jsou v současné době závislé na podpoře firem. Pokud je filozofie a orientace firmy/společnosti zaměřena také na filantropii, vzniká pro partnerství to nejlepší klima. Filantropie, tolik zažitá zejména v anglosaských zemích, se velmi pomalu objevuje také v naší zemi. Tato nová orientace firem, ve formě finančních i věcných darů, dobrovolnické práci nebo službě, posiluje jejich profil jak navenek, tak vzhledem k vlastním zaměstnacům. SDMO, z.s. uvítá vaši nabídku:

 • Formou peněžního nebo věcného daru
 • Dárcovským programem vaší nadace
 • Dárcovstvím zaměstanců (tzv. payroll giving)
 • Realizací společného projektu

SDMO, z.s. samozřejmě nabízí:

 • Transparentnost
 • Diskrétnost
 • Informace o využití příspěvků
 • Zveřejnění banneru na stánkách SDMO
 • Pokud Vás naše činnost na podporu osob postižených dětskou mozkovou obrnou (DMO) oslovila, rádi Vám podáme další informace.

Pokud chcete vědět víc o naší činnosti, neváhejte kontaktovat vedení SDMO, z.s.