Fyzioterapie funkce dle Lewitové

Přístup Clary Marie Heleny Lewitové (dříve Hermachové) je originálním svým postojem k pacientům a celé terapii. Každého člověka bere jako neopakovatelnou bytost ve svém vlastním kontextu.

 „Fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování-funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu.“ Clara Lewitová.

Celá terapie je vedena „dialogem mezi terapeutem a pacientem“. Znamená to, že pacient není pasivním příjemcem předem nastavených terapeutických postupů. Terapeut respektuje individualitu každého člověka, učí se přijímat a vidět zpětnou vazbu. Podle ní pak přizpůsobuje další vedení terapie. Hlavní oblastí zájmu je naladění pacienta ke vnímání svého těla, jeho polohy a pohybu v prostoru, ke koordinaci pohybů a k regulaci napětí ve smyslu relaxace přetížených oblastí nebo naopak facilitace oblastí neaktivních. Velmi důležitým terapeutickým vstupem jsou chodidla a ruce. 

LEWITOVÁ, Clara. In: CKP Dobřichovice [online], [cit. 2014-06-25], dostupné z http://www.ckp-dobrichovice.cz/fyzioterapie/konzultace/