Pozvánka na Členskou schůzi

Vážení členové SDMO, z. s.

zveme Vás na Členskou schůzi, která se bude konat 11. 6. 2016 od 16 hodin
v Komunitním centru Vlna v Praze – Ďáblicích, Osinalická 1069/26
(dopravní spojení: od metra C stanice LÁDVÍ autobusem č. 103 směr Březiněves do zastávky KVĚTNOVÁ a odtud 420 m pěšky, nebo autobusem č. 369 do zastávky K Letňanům a odtud 370 m pěšky).

Program Členské schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu Členské schůze, včetně případných pozměňovacích návrhů
3. Volba předsedajícího Členské schůze a volební komise, zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
4. Zpráva o činnosti v roce 2017, včetně zprávy o hospodaření
6. Zpráva Kontrolní komise
7. Diskuse o aktuální situaci SDMO a plánech na nejbližší období
8. Návrh členů do Výboru SDMO a Kontrolní komise SDMO
8. Volba Výboru a Kontrolní komise SDMO
9. Závěr, usnesení

Od poslední Členské schůze prošel náš spolek obdobím plným zvratů a nyní se nachází ve stabilizovaném stavu. Hlavní otázkou je jeho další směřování a nabídka takových aktivit, které se setkají s dostatečným zájmem. Uvítáme proto Vaše nápady, podněty i osobní podílení se na chodu SDMO.

Aby byla schůze usnášeníschopná, je nutná účast alespoň jedné třetiny členů. Pokud se nemůžete schůze osobně zúčastnit, můžete se nechat zastoupit k jednání některým z členů SDMO, a to na základě písemně udělené plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Svou účast, prosíme, potvrďte telefonicky Lucii Zbrojové (tel. 728 229 539), e-mailem na adrese vybor@dmoinfo.cz, nebo osobně u našich fyzioterapeutů ve Středisku na Zeleném pruhu, pokud je navštěvujete.

Těšíme se na setkání, jako obvykle v hojném počtu 😊

Výbor SDMO
(Ondřej Hohl, Lucie Zbrojová, Pavla Výborná)