Představení projektu Katedry PC grafiky a interakce ČVUT

SDMO, o.s. pořádá se spolupráci s

Katedrou počítačové grafiky a interakce ČVUT v Praze

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ČVUT

pondělí 18. dubna 2011, 15:00 hodin

Středisko ucelené rehabilitace při DMO

Praha 1, Klimentská 9

Skupina výzkumníků zabývající se asistivní technologií na Katedře počítačové grafiky a interakce, CVUT Praha se věnuje výzkumu nových kompenzačních pomůcek pro osoby s postižením pohybu i senzoriky.

V současné době tým vědců připravuje experiment, ve kterém zkoumá využití tzv. "neřečového vstupu", kdy uživatel pomocí modulace výšky tónu zvuku "hmmm" ovládá nejrůznější zařízení typu myš, joystick nebo klávesnice.

Výzkum by rád zjistil jak osoby, kteří mají vážné problémy s pohybem končetin a do jisté míry omezenou schopnost mluvit,  dokáží použít program pro vstup textu:

Info o projektu:     http://dl.dropbox.com/u/12140662/humsher.avi

Garanti projektu:  Adam Sporka, Ph.D., Ing. Ondrej Poláček
Video::   
http://www.youtube.com/watch?v=Yx-M1rcsM_s
http://www.youtube.com/watch?v=8Au5OEHNuyU