Rekondiční pobyt 2011 v Třemošné

Rekondiční pobyt SDMO o. s.

SDMO o. s. uspořádalo v termínu 25. 9. 2011 – 6. 10. 2011, v režii a prostřednictvím svých zaměstnanců Střediska ucelené rehabilitace při DMO, historicky již druhý rekondiční pobyt pro své členy a klienty, který proběhl v bezbariérovém rehabilitačním zařízení „Exodus“, v obci Třemošná u Plzně.

Letos jsme přislíbili účastníkům aktivní pomoc při shánění osobní asistence pro ty klienty, kteří to nutně potřebují. Mnozí by se bez našeho vkladu na tuto velmi potřebnou a užitečnou akci zkrátka nedostali. Slib nám sice způsobil nemalé starosti, dokonce nejen těsně před odjezdem, ale i v průběhu pobytu, přesto jsme velmi rádi a vděční, že se na nás nakonec usmálo štěstí a tak se dobrá věc podařila. Všechny chmury nakonec stály za tu námahu, vše klaplo na výbornou a každý se potřebné pomoci dočkal. Samozřejmě za to patří dík také všem větším a drobnějším „přispěvatelům“ jak financí, tak samozřejmě konkrétní práce. Spokojenost a radost všech účastníků bez výjimky je totiž tou největší odměnou, které se nám může dostat, a která nám, samozřejmě krom velkého závazku, přináší rovněž potřebné povzbuzení pro překonání dalších starostí a zvládání příštích nesnází.

Ke společné spokojenosti přispělo šťastně také počasí, které tak umožnilo absolvovat celý pobyt podle připraveného plánu, tedy včetně výprav, výletů a opékání u táboráku.

Příjemné části pobytu totiž umožňují lépe absolvovat ty nutné, „povinné“ části, některými klienty občas ne tak oblíbené, kterými jsou rehabilitační cvičení, vodoléčba a další zdravotně - sociální aktivity, akce je přeci zejména rekondičním pobytem, vše tedy má svůj smysl a naplánovaný ozdravný obsah je třeba naplnit.

Velkou úspěšnost letošního rekondičního pobytu dosvědčuje také fakt, že po návratu se staly veskrze pozitivní dojmy z akce hlavním tématem klubových setkání. Kardinální otázkou je: „Bude nějaká další podobná akce? Pojede se příště znovu“

Samozřejmě říkáme velké ano, pokud budeme mít možnost akci opakovat. Složitá finanční situace, neumožňující v této oblasti plánovat, si, bohužel, nevybírá a podobné aktivity jsou pro organizování stále více komplikované. Přesto jsme však optimisté, jistě se vynasnažíme, zvláště pokud nám přispějí znovu alespoň ti, kteří nás podpořili i letos

Pobyt finančně podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Charita dětem -  Jana Pletněvová, Městské části Prahy 1, 3, 7, 11 a Město Zbiroh.