Rekondiční pobyt klientů 2012

Rekondiční pobyt klientů 2012

 

Třemošná u Plzně, 16. – 22. září

   

I v letošním roce SDMO, o.s. uspořádalo pro své klienty rekondiční pobyt, který proběhl, stejně jako v loňském roce, v bezbariérovém rehabilitačním zařízení „Exodus“, v obci Třemošná u Plzně. Velkou výhodou zařízení „Exodus“ byla komplexnost několika služeb pro zdravotně postižené na jednom místě (rehabilitace, vodoléčba, stravování, půjčovna kompenzačních pomůcek). Pobyt byl úspěšný také díky ochotě a vstřícnosti místního personálu.

V průběhu celého týdne absolvovali klienti každodenní intenzivní fyzioterapii, dále měli v areálu domu zajištěnou vodoléčbu a za úhradu mohli také využít masáže.

Během dne, až do skončení fyzioterapie, probíhal program v předsálí recepce. Pokud nám přálo počasí, aktivity probíhaly venku, v místním parku, nebo jsme chodili na procházky. Program byl zajišťován sociální pracovnicí, a to podle individuálních plánů a schopností i dovedností každého klienta. Kromě aktivizačních a relaxačních činností probíhala také odpočinková, neformální sezení u společenských her, s cílem prohlubovat sociální kontakty a komunikační dovednosti klientů, nácviku sebeobsluhy aj.

Dále probíhaly vědomostní a „sportovní“ soutěže. Ve večerních hodinách byl každý den připraven pro klienty společný program. Nabídka tohoto programu byla pestrá, klienti si například vyzkoušeli, v rámci tzv. „Tvůrčího večera“, malovat na trička, více se poznat u společného táboráku anebo absolvovat vzdělávací přednášku.

Velký úspěch měl také závěrečný večer ve stylu „velkého casina“, kde se všichni klienti dobře bavili. Aktivně, s velkým zaujetím a radostí se zapojili do připravených her a to i ti, u kterých bychom to nečekali.

Součástí pobytu byl také celodenní výlet, v rámci kterého jsme navštívili Velkou synagogu v Plzni a také absolvovali exkurzi v plzeňském pivovaru Pilsner Urquell.

Pro klienty byl zcela jistě i letošní pobyt přínosný. Celý kolektiv se v průběhu několika dní ještě více poznal, „stmelil“ a všichni si s sebou odvezli společné zážitky, na které budou rádi vzpomínat. Pozitivní určitě bylo, že také letošní pobyt s námi absolvovali asistenti, které klienti znali již z loňského roku, s některými se dokonce přátelili v průběhu celého roku.

Celkově hodnotíme pobyt velmi kladně. Na základě zpětných vazeb od klientů jsou pocity a dojmy z pobytu pozitivní a proto opět doufáme, že se nám podaří pobyt uskutečnit i v příštím roce. Úspěšnost pobytu také dokazuje fakt, že na základě přání klientů uspořádáme v nejbližších dnech „besedu“, v rámci které proběhne společné setkání a kde se budou moci klienti podělit o své fotografie z Třemošné a připomenout si tak zážitky a celkovou atmosféru, která zde panovala.

  Zpracovala Bc. Klára Benešová   [gallery link="file" columns="1"]