Sborník ke konferenci "Klient se speciálními potřebami - klient s DMO"

V listopadu roku 2016 jsme uspořádali v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně mezioborovou konferenci "Klient se speciálními potřebami - klient s DMO".
Konference byla uskutečněna díky finanční podpoře z grantu Magistrátu hl. m. Prahy. Smyslem této konference bylo setkání co nejširšího okruhu odborníků a navázání mezioborové spolupráce. Chtěli jsme, aby se specialisté z různých oborů o sobě navzájem dozvěděli, získali další informace o spektru potřeb člověka s DMO a došlo k posílení komplexnosti péče o osoby s tímto druhem zdravotního postižením. Na konferenci se tak sešli posluchači z řad rehabilitační medicíny a fyzioterapie, pediatři, praktičtí lékaři, sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, sociálně aktivizačním pracovníci, zdravotní sestry a další zájemci o tuto problematiku. Garantem celé konference byl Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky FN Motol a 2. LF UK. Garantem fyzioterapeutické části konference pro UNIFY byla Mgr. Šárka Smíšková, ISAR - centrum pro hiporehabilitaci. Tato akce byla zahrnuta mezi vzdělávací akce akreditované ČAS, UNIFY a ČLK. Účastníci konference, kterých bylo kolem sto dvaceti, obdrželi osvědčení o jejím absolvování. Na konferenci vystoupili přední odborníci s letitými zkušenostmi v péči o klienty s DMO, as. MUDr. Josef Kraus, CSc., Doc. MUDr. Alena Schejbalová, PhD., Bc. Clara Lewitová, Mgr. Marcela Roskolová, Mgr. Barbora Sedlářová, Mgr. Šárka Smíšková, MUDr. Jarmila Zipserová, PhDr. Martina Venglářová, PaedDr. Eva Váňová, Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek, Mgr. Šárka Šlégrová, Mgr. Jitka Vrchotová, Mgr. Tamara Starnovská a MUDr. Ivana Rymešová. Vzhledem k pozitivním zpětným vazbám, které jsme obdrželi, byl obsah konference přínosem a základem pro další spolupráci. Zároveň uvítáme Vaše náměty pro témata další konference či jednotlivých příspěvků a také touto cestou zveme potenciální aktivní účastníky ke spolupráci. Z konference byl vydán sborník příspěvků, obsahující i kontakty na odborníky, který je ke stažení zde: Sborník, nebo je možné si ho vyzvednout ve Středisku ucelené rehabilitace při DMO, Klimentská 9, 110 00 Praha 1.