Skupinová muzikoterapie

Dobrý den,
rádi bychom vás informovali o novém kurzu Skupinové muzikoterapie, která se bude konat každou středu od 16:00.
Muzikoterapie, společně s arteterapií, dramaterapiím a taneční terapií, patří do tzv. expresních terapií. Ty využívají „léčebného“ potenciálu umění. U muzikoterapie je to hudba, případně zvuk. Muzikoterapii můžeme tedy označit jako využívání hudby a zvuků pro rozvinutí, obnovení a pozitivní změnu v životě jedince. Může se týkat tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních aspektů člověka.
Hudba v životě v lidí hraje velice důležitou roli již od nepaměti. Každý člověk má schopnost jí vytvářet. Potenciál hudby, případně zvuku, spočívá v její schopnosti ovlivňovat emocionální a biochemický stav člověka. Při jejím vědomém využití může pozitivně působit na naše tělo i duši.
Skupinová muzikoterapie je určena pro všechny věkové kategorie. Cílem je uspokojení emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb a podpora rozvoje dalších dovedností. Během činností si frekventanti vyzkouší skupinové muzikoterapeutické techniky, hru na různorodé hudební nástroje (perkusivní nástroje, vlastnoručně vyrobené nástroje), rytmizaci a zpěv, tělesná cvičení s hudbou, hru na tělo, dramatizaci zpívané písně a mnoho dalšího.

Moc se na vás těší…

Bc. Tomáš Vacek