Spolupráce s ČVUT v rámci testování přístupnosti webových stránek státní správy

Spolupráce s ČVUT v rámci testování přístupnosti webových stránek státní správy

Začátkem roku 2012 proběhlo v prostorách Střediska ucelené rehabilitace při DMO testování přístupnosti webových stránek státní správy s klienty SDMO, o.s.

V rámci bakalářské práce student ČVUT Václav Trpák spolupracoval se sedmi klienty, se kterými prošel požadované úkoly stanovené pro testování přístupnosti, které klienti prováděli. "Práce a testování webových stránek státní správy s klienty SDMO byla velice přínosná," podotkl Václav Trpák. Testování bylo prováděno za účelem zjištění aktuálního stavu přístupnosti webových stránek státní správy a následnému porovnání, zda webové stránky státní správy zajišťují rovný přístup k informacím, zejména pro osoby se zdravotním postižením.

"Závěry z práce nejsou pro většinu stránek státní správy příliš pozitivní, ačkoli stránky veřejné správy mají zákonnou povinnost být přístupné pro osoby se zdravotním postižením a plně doufám, že i tato má práce může pomoci tento stav zlepšit," doplnil Václav Trpák.