Terezka, aneb život s dětskou mozkovou obrnou

Rádi bychom Vás informovali o nové knize, ve které maminka Terezky, Pavlína Zoubková,

informuje o svých přímých zkušenostech s diagnózou DMO

 

Jak včas rozpoznat nebezpečí?

Jak se nenechat odbýt frázemi?

Kam se obrátit o pomoc?

Jak vybrat asistentku?

Jaké pomůcky vám usnadní péči?

Jak se nezbláznit z emocí?

 

Nejen na tyto otázky reaguje brožura, velmi citlivě napsaná jednou z maminek, které již takto postižené dítě vychovaly do školního věku. Má tedy všechny zkušenosti, ale i tvůrčí předpoklady stvořit dílo, v němž jsou rady součástí jejího intimního příběhu, a tedy v souvislostech. Tak může být knížka nejen itinerářem nemoci, ale i povzbuzením a inspirací pro každého budoucího i současného rodiče.

 

Tuto knihu můžete objednat na zde