Úvod do Handle přístupu

Úvod do Handle přístupu

  Ve středu 19.10. 2011 proběhl ve Středisku ucelené rehabilitace při DMO, které je  zřízeno  Sdružením pro komplexní péči při DMO (SDMO) o.s., kurz „Úvod do Handle přístupu“ pod vedením Jany a Paula Babtie.

Jedná se o celostní terapeutický přístup k neurovývojovým odlišnostem. Hlavní náplní kurzu bylo seznámit účastníky se základními principy filosofie systému Handle a naučit se některé praktické aktivity, jež mohou využít jak rodinní příslušníci, tak i odborná veřejnost.

Přístup Handle pochází od americké autorky Judith Bluestone. Je založen na nesoudícím postoji k jedinci a jeho individuálním odlišnostem. Neuromotorický vývoj vnímá z celostního pohledu, tedy optikou navzájem provázaného fungování všech systémů. Důraz je kladen na respekt v komunikaci, nejen ve verbální - Handle se na veškeré chování dívá jako na komunikaci. Celý přístup citlivě rozlišuje známky stresu a klade důraz na princip tzv. jemného posilování neurovývojových systémů (tak, aby nevznikl stres, který posilování a fungování těchto systémů brání). S tím jsou i spojeny základní teze: „Méně je více“ a „pomaleji je rychleji“.

Z praktického hlediska vyvinul Handle několik set nenásilných, v domácím prostředí snadno proveditelných, aktivit. Jejich cílem je aktivovat co nejvíce oblastí obou mozkových hemisfér. Základ tvoří opakované rytmické pohyby, které jsou provázeny vizuální, řečovou, sluchovou a taktilní složkou.

V kurzu nám bylo představeno 5 aktivit – „obejmi a zatáhni“, „tepání na tvář“, „tepání na hlavu“, „bláznivá slámka“ a „foukání“. Všechny aktivity jsme si vyzkoušeli, prodiskutovali jejich působení na organismus a jejich variace.

Kurz plynul příjemně svěžím tempem, v němž se střídala teorie s praktickými ukázkami.

Na celý den dohlížela supervizorka Cathy Stingley, regionální ředitelka Handle přístupu pro oblast Evropy, pod jejímž vedením se Jana a Paule Babtie zdokonalují ve výuce tohoto kurzu.

http://www.handle.org/

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1665