Zpráva ze křtu kalendáře

Dne 2. září 2016 se uskutečnil v Café Nona, na Nové Scéně Národního Divadla, křest našeho charitativního kalendáře „I my vám můžeme pomoci aneb slavní v jiné roli…“ za přítomnosti známých osobností, klientů a patronů Sdružení. Kalendář vznikl u příležitosti 25. výročí vzniku Sdružení a výtěžek z jeho prodeje použijeme na podporu činnosti, na nákup kompenzačních pomůcek, pomůcek pro volnočasové aktivity a poskytování služeb pro naše klienty.

Křtu se zúčastnili patroni sdružení – Karolina a Radko Gudasovi, dále byli ze známých osobností, které se na kalendáři podíleli, přítomni Vlastimil Harapes, Lukáš Vilt, Michal Neuvirth, Michal Stejskal a Natálie Grossová. Přišli i další významní hosté a příznivci Sdružení, jako například starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, zástupkyně Magistrátu hl. m. Prahy MUDr. Alena Weberová, za Ministerstvo kultury Mgr. Iva Matějková a další.
Kalendář mohl vzniknout díky podpoře mnoha lidí, kteří nezištně přispěli financemi, radou nebo jinou pomocí. Děkujeme všem!

V rámci 25. výročí založení Sdružení se také uskuteční Benefiční koncert „Setkání s hudbou“ v Michnově paláci v pátek 23. září 2016 v 17 hodin, kde zazní skvělá klasická komorní díla známých autorů v podání významných českých umělců- Edity Adlerové (mezzosoprán), Vladimíra Bukače (viola) a Tomáše Hály (klavír). Výtěžek bude opět věnován na podporu činnosti Sdružení, poskytování služeb a nákup pomůcek pro naše klienty.