Sociální služby

Sociální  služby byly z finančních a organizačních důvodů ukončeny. Sociálně-aktivizační služby (arteterapie, muzikoterapie, fotokroužek, kurz tvůrčího psaní) byly pozastaveny dočasně. V současnosti poskytujeme pouze fyzioterapii. Děkujeme za pochopení.