Poslání

a) poskytovat dostupnou a možnou komplexní, individuálně diferencovanou a potřebnou pomoc a podporu všem osobám postiženým DMO

b) poskytovat dostupnou, možnou a potřebnou pomoc a podporu rodinám osob postižených DMO při získávání všech potřebných kontaktů a informací o možnostech a formách pomoci a podpory při péči o jejich postižené příslušníky

c) sledovat a shromažďovat dostupné a relevantní informace a poznatky ze všech dotčených oborů o příčinách, projevech, možnostech a formách pomoci, podpory a rehabilitace osob s diagnózou DMO, a zpřístupňovat tyto poznatky

d) spolupracovat v rámci možností s organizacemi zaměřenými na DMO u nás i v zahraničí

e) vyvíjet potřebné, možné a dostupné aktivity k obhajování a prosazování všech oprávněných práv a zájmů osob postižených DMO a jejich rodin

f) zřizovat organizační jednotky k plnění výše uvedených cílů

SLUŽBY Výše uvedených cílů dosahuje sdružení zejména těmito formami:

a) poskytování sociálních služeb

b) poskytování léčebné rehabilitace, poradenství a odborného lékařského poradenství

c) poskytování psychologického poradenství včetně podpůrných metod

d) činnosti spočívající v tvůrčích a volnočasových aktivitách (fotokroužek, arteterapie, kurz tvůrčího psaní apod.) a další využití výsledků těchto aktivit

e) klubové aktivity

f) pořádání přednášek, osvětových akcí

g) pořádání výletů, rekondičních pobytů a dalších akcí

h) půjčování kompenzačních a komunikačních pomůcek, předmětů pro volnočasové aktivity apod.

PRINCIP

Služby SDMO se vyznačují úsilím o integrování osob s DMO do života. Ucelený a individuální přístup je základním principem SDMO, uplatňovaným v každé poskytované službě. Odpovídá holismu, tedy jednomu z klíčových principů Evropské unie, jako způsobu, který respektuje celkové potřeby člověka spíše, než jejich organizační zajišťování. Pro naši praxi spočívá tento princip ve spojování aktivit a v posuzování jejich kvality očima jejich příjemce anebo jeho nejbližších.