Zdravotnické služby

Zdravotní služby jsou lidem s DMO poskytovány v našem, dobře technicky a personálně vybaveném a registrovaném Nestátním zdravotnickém zařízení SDMO z.s. Tyto služby jsou hrazeny z finančních prostředků získaných v rámci dotací a sponzorských darů, s přijatelnou finanční spoluúčasti klientů.