Fyzioterapie

Individuální fyzioterapie je důležitou součástí ucelené podpory, kterou SDMO svým klientům nabízí. Probíhá zpravidla jednou týdně, v rozsahu jedné hodiny. Terapie je zahajována fyzioterapeutickým vyšetřením a stanovením terapeutických cílů. Na základě vyšetření pak fyzioterapeut zvolí použití vhodných konceptů, případně vybere a kombinuje jejich některé prvky. 

Nejčastěji využívanými metodami jsou koncepty na základě vývojové kineziologie (Bazální posturální programy dle J. Čápové), koncepty využívající proprioceptivní a senzorické stimulace (senzomotorika, fyzioterapie funkce dle Lewitové), manuální terapie (měkké a mobilizační techniky), S-E-T koncept (cvičení v Redcordu/ resp. TerapiMasteru).

Význam pravidelné fyzioterapie

Diagnóza DMO je trvalá, jde o trvalé postižení centrálního nervového systému. I když je neprogresivní, tedy nezhoršuje se v dalším průběhu, celkový stav lidí s DMO se komplikuje s přibývajícím věkem. Snadněji dochází k opotřebení přetížených tělesných struktur (osový orgán, kloubní struktury, měkké tkáně – svaly, vazy). Postupně se vyčerpávají kompenzační schopnosti organismu a častěji se objevují různé bolesti, zhoršuje se tělesné držení, sebeobsluha i lokomoce. Nesmírně důležitá je proto dlouhodobá spolupráce a ochota klienta na sobě pracovat. Vedle preventivního působení proti různým komplikacím stojí fyzioterapie na aktivní podpoře a rozvíjení schopností lidí s DMO. Postupně dosahujeme dílčích cílů směřujících k maximální možné samostatnosti a nezávislosti klientů. Terapie probíhá většinou po malých krocích, závisí na dobré spolupráci klient-terapeut a na aktivním přístupu klienta a jeho okolí (pravidelné docházení na terapii, domácí autoterapie, dodržování životosprávy).